Jobb Smidig, Jobb Smart!

Rayan Sohaib Saeed

Rayan Sohaib Saeed

Utdannet master i Industriell økonomi og teknologiledelse med bakgrunn i Mekatronikk ingeniør og fagbrev som flymekaniker. Erfaring med prosjektarbeid fra flere bransjer, blant annet flyindustri, IT, Olje og gass, tjenestenæring og salg og service. Er spesielt interessert i å jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi, forretningsutvikling og mennesker. Liker å utfordre nåværende arbeidsprosesser med innovative løsninger og utnytte mulighetene innen teknologien til å skape verdi for kundene og gjøre en forskjell i samfunnet.

Del innlegget:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Jobb Smidig, Jobb Smart!

Skrevet av Rayan Sohaib Saed

Hvorfor er smidig smart?

Charles Darwin (1809) sa i sin tid at det ikke er den sterkeste av arten som overlever, og heller ikke den mest intelligente, men den som er mest responderende til endringer.

Organisasjoner befinner seg i et raskt skiftende miljø grunnet svært volatile og endrende markeder. Vi har mange ulike mekanismer som påvirker oss, blant annet pandemier, strengere regler og krav fra myndighetene, kontinuerlige endrende kundebehov, mangel/endringer av kritiske komponenter, samt politiske konflikter. Vi har også store endringer i teknologien. Denne utvikler seg i en stor fart med nye og spennende produkter, som igjen skaper nye muligheter og markeder. Er vi raske nok til å utnytte disse mulighetene, kan det gi oss et konkurransefortrinn og økt konkurransekraft. Videre kan teknologi forenkle måten vi jobber på og bidra med å gi oss en enklere, samt mer effektiv og produktiv hverdag. For å kunne håndtere disse mekanismene, samt utnytte mulighetene teknologien byr på seg er det viktig å kunne respondere – agilt. En tilnærming til dette kalles for Agile, på norsk, smidig. Det er en innovativt arbeidsmetode, som har fokus på en iterativ og responderende tilnærming til de raske endringene i markedet.

Agile manifestet ble opprettet i 2001 av sytten mennesker som ville finne en mer optimal måte å utvikle en programvare på. Hver av de sytten personene hadde mange års erfaring med utviklingsarbeid, og etter et møte på et skianlegg i Utah, dannet de manifestet for smidig programvareutvikling. Dette manifestet er bygget på 12 prinsipper og 4 verdier for en smidig arbeidsmetode.

De fire verdiene er:

    1. Individer og interaksjoner over prosess og verktøy. Med dette menes at folk bør drive utviklingen, ikke prosessen eller verktøyene. Et lag som blir drevet av en prosess eller et verktøy vil være mindre mottakelig for endringer og mindre sannsynlige å møte kundens behov.
    1. Fungerende programvare over omfattende dokumentasjon. Dokumentasjon er verdsatt, men fungerende programvare er viktigere, dette spesielt hvis dokumentasjonen ikke er strømlinjeformet.
    1. Kundesamarbeid over kontraktsforhandlinger. Det smidige manifestet verdsetter kundeengasjement, dette betyr ikke å snakke med kunde i starten og slutten av et prosjekt, men heller inkludere kunden gjennom prosessen, dermed går ikke kundeverdien tapt.
    1. Tilpasse til endringer enn å følge en plan. Tradisjonelt blir endringer sett på som en kostnad. Den smidige metoden passer godt sammen med en iterativ tilnærming der endringer ønskes velkommen mellom iterasjonene. 

De 4 verdiene ble opprinnelig opprettet i sammenheng med programvareutvikling, men har senere blitt modifisert og tilpasset andre bransjer.  Agile leadership, Agile organizations, Agile business, Agile project management er blant noen av de mer bekjente begrepene.

 Hvordan jobber en smidig?

Har du et prosjekt med høy kompleksitet og mye usikkerhet, eller visjon, mål eller ønsket resultat som ikke er tydelig definert? Da kan det være fornuftig å jobbe smidig. Iterasjoner vil være viktig i slike prosjekter for å kunne håndterere endringer underveis, og kan føre til at produktet blir bedre enn først antatt. Har du derimot et veldefinert mål med lav kompleksitet og lite usikkerhet, eller at kunden ikke er villig til å delta i tett samarbeid gjennom hele prosjektet, kan det lønne seg å bruke andre metoder.

I smidige prosjekter skal prosjektteamet være selvorganisert og ha ansvar for det arbeid de gjør. Dette skaper et større eierskap og høyere motivasjon, som til gjengjeld gir et bedre resultat. Det finnes ulike metoder for å kunne jobbe smidig;   Scrum, Kanban, PDCA (Plan, Do, Check & Act) og Lean startup er blant de mest kjente. Hvilken metode og verktøy du skal bruke er avhengig av prosjektet og teamet. Under finner du en enkel forklaring for de nevnte metodene. 

 Scrum – Et komplett rammeverk for programvareutvikling, bestående av ulike funksjoner og ansvarsområder for gjennomføring av prosjektet. Metoden er basert på iterative utviklingssykluser som kan håndtere endringer og nye oppgaver underveis. I Scrum er det ikke et mål om å minimere eller eliminere endringer til 

Kanban – Et verktøy som visualiserer ditt arbeid, begrenser arbeid i produksjon og maksimerer effektiviteten. Bidrar med å redusere silo i organisasjonene.  

PDCA – Et veldig kjent verktøy i LEAN som har fokus på kontinuerlig forbedring er PDCA. Verktøyet har et formål om å belyse hele prosessen fra planlegging, utførelse, kontroll og handling basert på det som er lært.

LEAN startup – En metode som ble utviklet for å hjelpe startups med produktutvikling. Har fokus på at det ikke er kundenes kommentarer som driver produktutviklingen, i stedet er det reaksjonene fra kundene når de får mulighet til å bruke produktet. Modellen er bygget opp som en iterativ prosess med Bygg-Mål-Lær.

Kontakt oss gjerne for spørsmål angående hvordan du kan jobbe smidig. Vi hjelper deg gjerne!