Hvordan data skaper verdi

Lesetid – 4 minutter. Skrevet av Rayan Sohaib Saeed.

En bil består av mange ulike komponenter med ulike formål og egenskaper. Karosseriet, drivverket, sikkerhetssystemer, motor, og mye mer. Alle disse komponentene jobber kontinuerlig sammen for at bilen kan kjøres fra punkt A til punkt B. Alle disse komponentene genererer også informasjon i en eller annen form (data).

Dashbordet i bilen viser den mest nødvendige dataen fra de ulike komponentene slik at en sjåfør for den riktige informasjon om bilens tilstand, til riktig tid, slik at sjåføren kan gjøre riktige beslutninger. Skulle det skje noe med bilen under kjøring, som er kritisk for fremgang eller sikkerhet, får sjåføren beskjed om dette. For eksempel en indikator som varsler om oljenivået er under ønsket nivå, eller at det er lite luft i dekkene. Sjåføren kan dermed ta en relativt kvalifisert beslutning på hva han/hun skal gjøre videre.

Dette er bare et av utallige områder hvor data kan bidra med verdifull innsikt og gi grunnlag for god beslutningstaking. Data kan gi svar på alle tenkelig spørsmål og kan løse det meste – hvis fanget, strukturert og anvendt på riktig måte. På lik linje med hvordan en sjåfør anvender informasjon (data) fra dashbordet til å gjøre riktige beslutninger, eksisterer det utallige datapunkter der bedrifter kan få innsikt i bedriftens tilstand, som videre danner beslutningsgrunnlag for en rekke problemstillinger.

Alle bedrifter generer data på en eller annen måte. Det kan være data som for eksempel generes fra ulik teknologi, applikasjoner, systemer og sensorer som bedriften benytter. Men interessant nok er det kun 20% av forretningsrelevant data som blir analysert og brukt. Videre er det kun 32% av lederne som er klare over at data kan skape verdi for bedriften deres og bare 24% vet hvordan de kan utnytte det.

I korte trekk kan data benyttes for å gi verdifull innsikt, bidra til rask og nøyaktig rapportering, god beslutningstaking, og ikke minst danne et fundament for kontinuerlig forbedring. Hvis anvendt riktig kan data bidra til å øke effektivitet, proaktivitet og mer forutsigbarhet på både et strategisk, taktisk og operasjonelt nivå. For eksempel gjennom å øke transparens og reduserer siloer mellom ulike avdelinger – som videre forbedrer kultur og sikrer bedre informasjonsflyt.

Riktig innhenting og bruk av data kan i stor grad øke konkurransekraften til en virksomhet.

Hvordan skal man starte med bruk av data?

Her er et eksempel på hvordan man kan begynne med bruk av data:

Først og fremst må hensikten og formålet defineres. Hvorfor skal vi samle akkurat denne dataen? Hvordan samsvarer bruk av dataen med selskapets strategi og mål? Hvordan ønsker vi å anvende den? Det bør være en konsensus blant ledelsen om å forplikte seg til dette, og at det vil kreve en investering i både tid og penger. Videre må selskapet definere en datastrategi, hvor mål (nøkkelindikatorer (KPIer / OKRs) spesifiseres. Bare da vet man hvilke data det er behov for.

Arbeidet videre handler mer om å kartlegge og analysere data bedriften har / ikke har. F.eks. hvilken applikasjon hentes data fra? Er dataen tilgjengelig i dag? Er dataen kvalitativ eller kvantitativ? Er dataen strukturert eller ustrukturert? Kan data hentes i sanntid eller er den historisk? Eier du dataen? Disse spørsmål er bare et fåtall av de spørsmålene enn burde stille seg før man setter i gang et prosjekt for å ta i bruk data.

Når bedriften har funnet ut hvilke data som skal fanges og brukes, samt hvordan de ønsker at den brukes, må man utforske hvilken teknologi som kan bistå til å både fange, strukturere og gjøre dataen brukbar. For eksempel finnes det utallige mange applikasjoner som kan brukes for både rapportering og visualisering av data. Microsoft Excel er ett av dem. Excel fungerer optimalt for håndtering av store datasett. Dog, hvis det er ønskelig med informasjon fra ulike kilder, bedre visualisering, sanntidsinformasjon, etc. er det behov for å benytte programmer som er tilrettelagt for formålet, slik som Power BI (Business Intelligence). Det finnes flere slike applikasjoner, men det viktigste er å finne ut hvilke systemer og applikasjoner som passer formålet og bruket.

Microsoft Power BI er et svært velkjent verktøy for visualisering av data. Har man erfaring med Excel, vil grensesnittet for å benytte Power BI være lav. Skulle man derimot ikke besitte denne erfaringen, eller finner det utfordrende, finnes det flere introduksjonsfilmer og opplæringsprogrammer ved bruk av slike verktøy. Microsoft Power BI har blant annet 60 dagers gratis prøveperiode for å teste systemet. Men som alle andre programmer og applikasjoner, har også Power BI sine fordeler og ulemper.


Ta gjerne kontakt med oss i Innow for å en uforpliktende prat om hvordan et slikt system vil bidra med å skape verdi for din bedrift. Vi bistår i valg, implementering og bruk av blant annet BI. Innow AS – Fremtidens konsulenter.