Hvordan kartlegge bedriftens prosesser?

Bjørn Henrik Brandtenborg

Bjørn Henrik Brandtenborg

Bjørn er utdannet sivilingeniør med bakgrunn i industriell økonomi, teknologiledelse og fornybar energi. Videre har han tilleggsutdannelse innen brukerdrevet design, entreprenørskap og diverse programmeringsspråk. Bjørn brenner for kreative innovasjonprosesser, der bærekraft og digitalisering er i fokus.

Del innlegget:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lesetid – 3 minutter. Skrevet av Bjørn Henrik Brandtenborg.

Hva er prosesskartlegging?

Toppidrettsutøvere, musikere og skuespillere, hva har de til felles? De analyserer seg selv og alt de gjør, slik at de kan utvikle seg, korrigere feilene sine og bli enda bedre. De kartlegger rett og slett hva de gjør og går grundig igjennom det, slik at de presterer bedre over tid. Dette må bedrifter også gjøre – i hele organisasjonen og i detalj. Dette er selve kjernen i prosesskartlegging; kartlegge bedriftens prosesser, studer dem og iverksett tiltak for å forbedre dem.

Prosesskartlegging er et verktøy som kan bidra i dette arbeidet gjennom å gi virksomheten en visuell oversikt over de aktuelle prosessene og de tilhørende digitale systemene, risikoene og kontrollelementene. En kartlagt prosess gir også et grunnlag for å vurdere om de enkelte prosessene oppfyller internkontrollmålsetningene, herunder målrettet og effektiv drift, overholdelse av lover og regler samt pålitelig rapportering. Prosessene tegnes ofte opp som flytskjemaer der ulike aktiviteter, elementer, systemer, splitter og porter kartlegges – knyttet til ulike ansatte eller avdelinger. Standard notasjon for dette er prosesskartleggingsspråket BPMN (Business Process Model and Notation).

I en prosesskartlegging dokumenteres virksomhetens verdiskaping ved å beskrive hvordan produkt- og tjenesteleveranser skjer, prosess for prosess.

Hvordan bruker man resultatet av den kartlagte prosessen?

Etter at man har kartlagt alle aktiviteter i prosessen(ene), er det viktig å få identifisert flaskehalser, tekniske siloer, usikkerheter, ineffektive kontroll-systemer og manuelle prosesser. Flyt-skjemaet kan da analyseres og man kan begynne å utarbeide en ønsket fremtidig situasjon. Her er det viktig at bedriften har etablert et internt prosessteam og en prosessleder som kan forankre dette i organisasjonen og begynne forbedringsarbeidet. Dette teamet vil ha ansvaret for å sikre fremdrift og effektiv implementering av tiltak.

En utfordring med å analysere og legge frem mulige tiltak knyttet til en organisasjons prosesser er at man ofte mangler riktig kompetanse internt. Man kan for eksempel anvende en sertifisert konsulent, en ekspert innen prosessledelse- og optimalisering, til å gjennomføre både analyse og mulighetskartlegging. Formålet med prosesskartleggingen er å gi bedriften et fundamentalt grunnlag for å utbedre nå-værende prosesser, og gjennom analyse og tiltak sikre bedre kontroll, informasjonsflyt og driftseffektivitet. Dette gir et grunnlag for både omstilling, digitalisering av drift og forretning, samt generell forbedring av lønnsomhet i sitt virke.

Vi i Innow besitter bred erfaring og tung teoretisk kompetanse på prosesskartlegging og forbedringsarbeid. For tiden er vi i et samarbeid med Gridd.ai, et kristiansandsbasert teknologiselskap som leverer en utrolig effektiv og digital prosesskartleggingsløsning ved bruk av kunstig intelligens. Deres systemer kan kartlegge prosesser i større omfang, mer effektivt og kostandsbesparende en tradisjonelle metoder. Innow bistår som en ekspert bak den digitale løsningen og vil fungerer som en forankringsaktør og optimaliseringsagent

Ta gjerne kontakt for å høre mer om hvordan vi kan løse dine utfordringer og bistå med å tilrettelegge for økt lønnsomhet, samt sikre mer effektiv drift. Innow AS – Fremtidens konsulenter