Hva har vi lært av koronakrisen?

Lesetid – 1 minutter. Skrevet av Rayan Sohaib Saeed

Det er ikke til å legge skjul på at før eller siden vil koronakrisen blåse over, og spørsmålet om hva vi lært av hvordan vi håndterte krisen er kanskje et av de mest sentrale spørsmålene vi kan stille oss selv i etterkant.

Jeg føler meg trygg nok til å påstå at ingen setter pris på en verdensomfattende pandemisk krise, men når den først inntreffer er det utrolig viktig at vi tar lærdom fra hvordan vi håndterte hendelsene som utspilte seg, og det finnes mange spørsmål man kan reflektere over. Hvilke spørsmål som egner seg best varierer naturligvis fra virksomhet til virksomhet, men still heller for mange spørsmål enn for få.

Hva gikk bra? Hva gikk dårlig? Hvordan følte våre ansatte at vi som lederskap taklet situasjonen? Følte kundene våre seg ivaretatt? Klarte vi å kommunisere på en tilfredsstillende måte med alle interessenter? Var omstruktureringen til å jobbe hjemmefra en grei prosess eller førte det til en nedgang i effektivitet? Hadde de ansatte nok kompetanse til å benytte seg av nødvendig digitale verktøy og hvordan ble IT-sikkerheten ivaretatt?

For virksomheter med store digitale kompetansegap kunne omstruktureringen til hjemmekontor fort bli ekstra utfordrende. Plutselig ble man kastet inn i en ny digital verden, og for mange, både ledere og ansatte var dette en overveldende prosess, og dette er naturligvis synd for digitalisering skal ikke oppleves som overveldende. Digitalisering skal føre til en enklere hverdag, det skal lede til mer effektiv ressursbruk og det skal legge til rette for produktivitetsøkning.

Vi oppfordrer alle til å gjøre en grundig evaluering av hva man har lært av koronakrisen. Still spørsmål som passer deres virksomhet. Sist men ikke minst, og jeg kan ikke understreke viktigheten av dette nok, involver alle berørte i prosessen. Kun da vil man få et solid nok grunnlag til å lære av dette slik at vi er bedre rustet for fremtidens kommende utfordringer og kriser.

Føler du at virksomheten din ikke har nok kompetanse eller ressurser til å gjennomføre en tilfredsstillende evaluering? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om hvordan vi i Innow kan hjelpe!